L’exercici de la patria potestat en internet

Les dades personals dels menors a Internet

http://www.paeria.es/acces/presentacions/menors2010/

El reglament 1720/2007 de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999

http://www.paeria.es/acces/presentacions/protecciodades2008/programa.asp
, ,

Les xarxes 'peer to peer' a debat

http://www.paeria.es/acces/presentacions/p2p/index.htm
,

La seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal: el reglament de mesures de seguretat 994/1999

http://www.paeria.es/acces/presentacions/seguretatdades2004/jornadaseguretatdades2004.pdf

Fitxers manuals i dades personals

Article escrit per Ramon Arnó, publicat a la revista "Dret i Noves Tecnologies", de l'Editorial Ad Hoc, (Buenos Aires, 2003) volum 3, números 4 i 5, al número "Panorama de l'Habeas Data i el Dret a la Protecció de Dades personals en Amèrica…

Multa de 60.000 euros al perdre 5 pendrives sense xifrar

Perdre 5 pendrives sense xifrar són 60.000 euros de multa, per una bretxa de seguretat comunicada a l'AEPD pel mateix responsable de les dades, és a dir RTVE. Els pendrives estaven en una bosseta moneder a l'Oficina d'atenció a l'Participi…