Si li preguntem a un expert en el món 2.0 i la seguretat, sobre on creu que és l’origen de la majoria dels riscos als quals s’enfronten els nostres fills menors a Internet, segurament la resposta que com pares rebem serà, no només sorprenent sinó inquietant: el major risc està en nosaltres mateixos, els pares.

Tot i que normalment quan es parla de la pàtria potestat en els mitjans de comunicació es fa en relació a situacions de crisis matrimonials amb la presència de fills menors d’edat, el cert és que aquesta institució té una dimensió molt més àmplia que s’ha d’entendre com aquell deure d’assistència, educació i protecció que la llei atribueix als pares i que té com a finalitat essencial la protecció dels fills menors d’edat, pares que tenen per tant la obligació d’actuar sempre en benefici dels fills menors d’edat.

Doncs bé, per ajudar a reflexionar als pares sobre quin és el nostre paper davant del fenomen d’Internet i de les xarxes socials, des d’una visió d’un exercici responsable de la pàtria potestat, dos pares hem escrit la nostra pròpia guia amb molt sentit de l’humor , ja que un celebri estudi apunta que el cervell és més receptiu quan estem de millor humor (Happiness: Good for Creativity, Bad for Single-Minded Focus.Happy people are open to all sorts of idees, sotmetre of which can be distracting, by JR Minkel, December 18, 2006).

Amb la lectura d’aquesta guia, que hem titulat provocativament “les 20 normes per convertir el seu fill en un autèntic cibercriminal” pretenem ajudar els pares a connectar amb els seus fills però sobretot a plantejar els interrogants que, com a pares, hauran resoldre quan exerceixin la pàtria potestat al món 2.0, en benefici dels seus fills menors

La guia: las-20-normas-para-convertir-a-su-hijo-menor-de-edad-en-un-autentico-cibercriminal

Vint normes en clau d’humor perquè els pares reflexionin sobre l’educació a la xarxa