Nosaltres

1.- Sagaris

Consultora Legal Sagaris, s.l.u és la denominació social de sagaris, empresa situada al parc tecnològic de Lleida, creada l’ any 2006.

El Ceo i administrador únic de sagaris és Ramon Arnó Torrades, advocat de Lleida en exercici des de 1992.

2.- Ramon

Ramon Arnó Torrades és llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona, facultat de dret de Lleida.

Està colegiat al col·legi de l’advocacia de Lleida des de l’any 1992 amb el número 850.

 El Codi de Conducta que regeix l’ activitat de l’ advocacia és l’ Estatut de l’ Advocacia i el Codi Deontològic de l’ Advocacia, accessibles en aquests enllaços:

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-4568

https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2012/06/codigo_deontologico1.pdf

3.- La família digital

La família digital és la marca registrada de sagaris.

La família digital presta serveis de consultoria i formació en els aspectes jurídics de la societat de la informació en aquests 3 àmbits:

a.- Legal

b.- Transformació digital

c.- Formació

© consultora legal sagaris,  s.l.u, Lleida, 2022