Ponència al col.legi d´advocats de Barcelona el dia 8-3-2016 sobre la destrucció de la documentació en paper i electrónica.

L´enllaç  https://www.icab.es/en/formacion/course/Conferencia-Destruccion-de-documentacion-en-papel-y-electronica/