Acte de TS, Sala penal, Secció 1a, de 2018.10.11, ponent, Sr. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca. És lícit l’accés per part de la mare a el mòbil del seu fill menor, per aportar a la policia diversos missatges de WhatsApp que acrediten la comissió d’un delicte d’agressió sexual, actuació que és proporcional, donada la gravetat dels fets, que es trobaven en fase d’execució, dels quals la mare tenia indicis de la comissió. Funció tuïtiva de la mare en exercici de la pàtria potestat. La mare és garant de el lliure desenvolupament de la personalitat del seu fill. @familia_digital