És lícit l’accés per part de la mare al mòbil del seu fill menor, per aportar a la policia diversos missatges de whatsapp que acrediten la comissió d’un delicte d’agressió sexual, actuació que és proporcional, donada la gravetat dels fets, que es trobaven en fase d’execució, dels quals la mare tenia indicis de la seva comissió.
Es destaca la función tuitiva de la mare en exercici de la pàtria potestat, qui és garant del lliure desenvolupament de la personalitat del seu fill.
Interlocutòria del TS, Sala Penal, Secció 1a, d’11-10-2018, Ponent, Sr. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca.