El dia 22-2-2019 a Alguaire (Lleida) formacio per sensibilitzar  a tots els operadors per tal de doanr a coneixer les mesures de prevenció de situacions de risc i com detectar i actuar a través de protocols