El 31-5-2014 Ramon Arnó va participar en la V Trobada Lleida Drone parlant dels aspectes legals.

L´enllaç: http://www.pcital.com/agenda/v-trobada-lleida-drone