el fet d’haver obert de forma casual un correu electrònic d’una persona (casual en el sentit que es parteix de la hipòtesi que es va fer per comprovar l’existència de virus) no constitueix una infracció a el dret a la intimitat, ja que s’ha validat la possibilitat d’una troballa casual, si no ha tingut més recorregut que el simple examen, com hauria passat en aquest cas en què no consta que s’hagués seguit cap actuació derivada de l’contingut d’aquests correus … “.

Audiència Provincial de Vigo, secció 5 2019.05.27, Ponent: JOSE RAMON SANCHEZ HERRERO, Aneu CENDOJ: 36057370052019100189: