El dia 15-5-2015 Ramon Arnó va participar com a moderador en una jornada organitzada per la secció de Dret de les tecnologies de la informació i la comunicació col·legi de l´advocacia de Barcelona, sobre l’accés a Internet des del centre escolar per part dels alumnes i les facultats de control de l’escola.

Van participar també a la jornada:

· Manuel Martínez Ribas, President de la Secció de Dret de les tecnologies de la informació i la comunicació
· Núria Alba Quintero, vicepresidenta de la Secció de Dret Matrimonial i de Família
· Joaquim Bayo Delgado, Advocat
· Ramon Miralles López, Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

L´enllaç: https://www.icab.es/en/formacion/course/Jornada-El-acceso-a-Internet-desde-el-centro-escolar-por-parte-de-los-alumnos-y-las-facultades-de-control-de-la-escuela/