El dia 23-2-2019 a Camarasa (Lleida), xerrada sobre nadius digitals, immigrants i emigrants digitals, protecció de dades, propietat intel·lectual i els reptes que tenim els progenitors.