Classes a la Universitat de Lleida, al grau en enginyeria informàtica, com a professor associat.

Durant 5 setmanes i a partir 19-11-2021, parlarem amb els alumnes de tercer dels aspectes legals, socials i professionals de l´enginyeria informàtica.

Analitzarem la protecció de dades de caràcter personal, els aspectes penals de les noves tecnologies, els contractes, la venda a través d´internet i els seus aspectes pràctics.

L´enllaç: https://lnkd.in/dRakN4cG