Article escrit per Ramon Arnó, publicat a la revista Dret i Noves Tecnologies”, de l’Editorial Ad Hoc, (Buenos Aires, 2003) volum 3, números 4 i 5, al número Panorama de l’Habeas Data i el Dret a la Protecció de Dades personals en Amèrica Llatina i al món”.